Yuki Onodera

Yuki Onodera

  1. Transvest - Adrian, 2009
  2. gelatin-silver print
  3. 197 x 126 cm
  4. (c) Yuki Onodera, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

Autres œuvres présentées par cette galerie :

  • Norio Imai

  • Naruki Oshima

  • Shin Yanagisawa

  • Kazuo Kitai